Godło
Kontakt
Sportowa 9,62-700 Turek
tel/fax (63) 278 43 60
e-mail sp4turek@gazeta.pl

Biblioteka

 

Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole porządnie uczyć się nie da”

Jadwiga Andrzejewska

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

Poniedziałek   8.00 – 14.00

Wtorek             8.00 – 15.00

Środa               8.00 – 15.00

Czwartek         8.00 – 14.00

Piątek               9.00 – 15.00

 

biblioteka1

Nauczyciel bibliotekarz pracujący w naszej bibliotece szkolnej: Mariola Woźniak.

Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice, którym polecamy ciekawe książki z zakresu: wychowania, terapii pedagogicznej, dysleksji itp. Biblioteka to niezwykle ważne centrum informacji szkoły. Bardzo chcemy, by była ona wyjątkowo przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

Główne cele pracy biblioteki szkolnej:

 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zbiorów na dalszych etapach kształcenia.
 2. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
 3. Rozwijanie kreatywności uczniów.

biblioteka2

KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad  16 tys. woluminów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Gromadzona jest literatura piękna, książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie, zbiory multimedialne. Księgozbiór jest cały czas uzupełniany.

biblioteka3

Kto czyta książki, żyje podwójnie.

           Umberto Eco 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

biblioteka4biblioteka5

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 2. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 3. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni.
 5. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.

REGULAMIN CZYTELNI

biblioteka6

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń, nauczyciel i rodzic
 2. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin
 3. W czytelni nie wolno spożywać posiłków
 4. Przed wejściem do czytelni plecaki i torby zostawia się w wyznaczonym miejscu
 5. W czytelni należy zachować ciszę
 6. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki
 7. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wykorzystane zbiory bibliotekarzowi
 8. Zbiory czytelni należy szanować.

REGULAMIN  INTERNETOWEGO  CENTRUM  INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

biblioteka7biblioteka8

 1. Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w Internecie oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu, zapisywać dokumentów na dysku twardym
 4. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
 5. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.
 6. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).

Przy bibliotece szkolnej działa Koło Miłośników Książki. Należą do niego uczniowie, którzy interesują się książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazują chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności. Chętnie uczestniczą w przygotowaniach konkursów, imprez i uroczystości bibliotecznych. Praca w Kole Miłośników Książki  wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie biblioteki oraz promocję jej w środowisku szkolnym.

biblioteka9

 

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Szkoła Bezpiecznego Internetu
  W bibliotece prowadzone są zajęcia profilaktyczne w klasach II-VIII w ramach  programu własnego ph. „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie”.
 2. Cała Polska Czyta Dzieciom
  Całoroczne głośne czytanie w klasach I-III w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
 3. „Rodzice czytają, dzieci słuchają” – projekt szkolny . Do młodszych klas zapraszani są rodzice, którzy czytają uczniom wybrane przez siebie utwory literackie.
 4. „PoczytajMy”– projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej. W bibliotece powstał Klub Czytelniczy, do którego należą uczniowie klasy VIII. Przygotowują oni regularnie spotkania czytelnicze dla dzieci z klas I-III i Przedszkola Samorządowego nr 3 w Turku.
 5. Projekt „Mała książka – wielki człowiek” skierowany do uczniów klas pierwszych. Realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych.

Zadania realizowane przez bibliotekę szkolną

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

< Dodane przez szkola_admin dnia 5 marca 2013 9:32 >