Godło
Kontakt
Sportowa 9,62-700 Turek
tel/fax (63) 278 43 60
e-mail sp4turek@gazeta.pl

Dokumenty szkoły

 

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące w roku szkolny 2020/21 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku

Procedura w zakresie przeprowadzania stacjonarnych spotkań z rodzicami

Przydział wejść i wyjść ze szkoły

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Regulamin pracy zdalnej 2021-2022

Procedura konsultacji

Procedura organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych

Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych

Procedura zajęć wspomagania

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Punktowy system oceniania zachowania

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021-2022

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Kodeks etyczny ucznia

Procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego

Regulamin przyznawania Nagród Dyrektora SP  nr 4  w Turku

Regulamin wycieczek

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Turku

Zasady rekrutacji do oddziału klasy I na rok szkolny 2022-2023 + Wniosek

 

 

DOKUMENTY DOSTĘPNE DO WGLĄDU W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

  • Statut Szkoły
  • Przedmiotowe Zasady Oceniania
< Dodane przez szkola_admin dnia 6 marca 2013 6:50 >