Godło
Kontakt
Sportowa 9,62-700 Turek
tel/fax (63) 278 43 60
e-mail sp4turek@gazeta.pl

Dokumenty szkoły

 

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące w roku szkolny 2020/21 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku

Procedura w zakresie przeprowadzania stacjonarnych spotkań z rodzicami

Przydział wejść i wyjść ze szkoły

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Regulamin punktowego oceniania zachowania

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020-2021

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Kodeks etyczny ucznia

Procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego

Regulamin przyznawania Nagród Dyrektora SP  nr 4  w Turku

Regulamin wycieczek 2019

Zasady rekrutacji do oddziału klasy I na rok szkolny 2019-2020

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Turku

 

 DRUKI DO POBRANIA

Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do SP4

Rekrutacja do klasy pierwszej – oświadczenie

Wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników

 

DOKUMENTY DOSTĘPNE DO WGLĄDU W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

  • Statut Szkoły
  • Przedmiotowe Zasady Oceniania
< Dodane przez szkola_admin dnia 6 marca 2013 6:50 >