Godło
Kontakt
Sportowa 9,62-700 Turek
tel/fax (63) 278 43 60
e-mail sp4turek@gazeta.pl

Doradztwo zawodowe

 

Od 1 września 2017 roku w klasach VII i VIII szkoły podstawowej wprowadzono obowiązek realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które w ustawie Prawo oświatowe wskazano jako jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły (art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe).

Zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole prowadzi Hanna Rogodzińska.

Doradztwo zawodowe ma na celu:

 • uświadomienie młodzieży, że wybór zawodu nie jest jednorazowym aktem decyzyjnym, ale opiera się na wieloletnim procesie rozwoju,
 • pomoc w sprecyzowaniu zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych,
 • dostarczanie informacji na temat zawodów i rynku pracy,
 • współpracę z instytucjami, które mogą pomóc uczniom w realizacji ich celów zawodowych (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, urząd pracy, centrum kariery, zakłady pracy).

Działania w zakresie doradztwa zawodowego zaplanowane są na rok szkolny w wymiarze 10 godzin i obejmują następujące zagadnienia:

 • poznanie siebie, analiza mocnych i słabych stron,
 • diagnoza zainteresowań i preferencji zawodowych,
 • przełamywanie barier emocjonalnych,
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i szacunku dla samego siebie,
 • wzbudzenie obowiązku systematycznej pracy (nauki),
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • pomoc w planowaniu kariery zawodowej,
 • poznanie możliwych form edukacji ponadgimnazjalnej i zatrudnienia,
 • nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów aplikacyjnych
  i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • przygotowanie uczniów na ewentualne niepowodzenia życiowe: niewłaściwy wybór zawodu bezrobocie,
 • rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i możliwości samozatrudnienia.

Program realizacji zajęć z doradztwa zawodowego

Tematy zajęć

 

 

Wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy
Uczniowie klas ósmych mieli okazję uczestniczyć w bardzo interesujących zajęciach, które poprowadzili doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Turku. Ósmoklasiści zapoznali się z ofertą PUP w Turku, uzyskali informacje dotyczące pomocy w określeniu preferencji i predyspozycji zawodowych oraz wzięli udział w prelekcji dotyczącej aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Nie taka zwykła edukacja, czyli warsztaty w Centrum Biznesu i Innowacji Tureckiej Izby Gospodarczej
Wizyta w Tureckiej Izbie Gospodarczej przybliżyła uczniom klas ósmych zgłębienie tajników związanych z ofertą TIG-u. Możliwość zapoznania się z prezentowanymi zagadnieniami dotyczącymi świata zawodów, przedsiębiorczości oraz zwiedzanie prototypowni TIG było dla ósmoklasistów niezwykle cennym doświadczeniem z zakresu nowoczesnych technologii, świata druku i skanu 3D, projektowania czy modelowania 3D. Jak podsumowuje dyrektor biura pani Monika Kozłowska: „To bardzo ważne, żeby opowiadać, pokazywać i wprowadzać w zagadnienia związane z biznesem młodych ludzi”.

Dawne zawody w miniaturze
15 warsztatów rzemieślniczych i pracowni usługowych w miniaturze wykonanych przez Elżbietę Marcinkowską-Wilczyńską było okazją do poznania pracowni rzadkich i ginących zawodów. Uczniowie klas ósmych podziwiali wystawę „Dawne zawody w miniaturze” prezentowaną w Muzeum Miasta Turku. Prezentowane eksponaty przybliżają dawne profesje oraz przedstawiają tradycyjne procesy wytwórcze. To fascynująca podróż w przeszłość – zarówno dla osób, które pamiętają popularne niegdyś zakłady rzemieślnicze czy usługowe, jak i dla bardzo młodych odbiorców, którzy dopiero odkrywają świat miniony – czasy dzieciństwa swoich rodziców czy dziadków.

 

 

< Dodane przez szkola_admin dnia 20 grudnia 2017 10:27 >