Godło
Kontakt
Sportowa 9,62-700 Turek
tel/fax (63) 278 43 60
e-mail sp4turek@gazeta.pl

Doradztwo zawodowe

 

Od 1 września 2017 roku w klasach VII i VIII szkoły podstawowej wprowadzono obowiązek realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które w ustawie Prawo oświatowe wskazano jako jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły (art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe).

Zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole prowadzi Hanna Rogodzińska.

Doradztwo zawodowe ma na celu:

 • uświadomienie młodzieży, że wybór zawodu nie jest jednorazowym aktem decyzyjnym, ale opiera się na wieloletnim procesie rozwoju,
 • pomoc w sprecyzowaniu zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych,
 • dostarczanie informacji na temat zawodów i rynku pracy,
 • współpracę z instytucjami, które mogą pomóc uczniom w realizacji ich celów zawodowych (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, urząd pracy, centrum kariery, zakłady pracy).

Działania w zakresie doradztwa zawodowego zaplanowane są na rok szkolny w wymiarze 10 godzin i obejmują następujące zagadnienia:

 • poznanie siebie, analiza mocnych i słabych stron,
 • diagnoza zainteresowań i preferencji zawodowych,
 • przełamywanie barier emocjonalnych,
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i szacunku dla samego siebie,
 • wzbudzenie obowiązku systematycznej pracy (nauki),
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • pomoc w planowaniu kariery zawodowej,
 • poznanie możliwych form edukacji ponadgimnazjalnej i zatrudnienia,
 • nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów aplikacyjnych
  i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • przygotowanie uczniów na ewentualne niepowodzenia życiowe: niewłaściwy wybór zawodu bezrobocie,
 • rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i możliwości samozatrudnienia.

Program realizacji zajęć z doradztwa zawodowego

Tematy zajęć

< Dodane przez szkola_admin dnia 20 grudnia 2017 10:27 >