Godło
Kontakt
Sportowa 9,62-700 Turek
tel/fax (63) 278 43 60
e-mail sp4turek@gazeta.pl

Informacje o szkole

 

Istniejemy już od 1979 roku…

Nowoczesna edukacja – pod takim hasłem pracujemy

Szkoła Podstawowa nr 4 jest usytuowana przy ulicy Sportowej 9, w miejscu bezpiecznym i spokojnym. Obok znajduje się stadion miejski oraz pływalnia, z którą szkoła, jako jedyna w mieście, ma bezpośrednie połączenie.

onas1onas2onas8

Starsi uczniowie mają  do dyspozycji  dwa Orliki – boisko wielofunkcyjne i boisko do piłki nożnej, natomiast najmłodsi plac zabaw z programu Radosna Szkoła.

onas20

Od 8 lat kolejne roczniki młodych pasjonatów sportu mogą rozwijać  swoje talenty w klasach sportowych.

onas12

Od 1999 roku działa w szkole pracownia informatyczna, po raz ostatni modernizowana w 2013 r., wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy.

onas28onas29

W 1995 roku  otwarto – pierwszą w mieście – świetlicę terapeutyczną, a w 2011 r. powstała także  świetlica dla sześciolatków. Panuje u nas atmosfera wzajemnej życzliwości i zrozumienia,  pomagamy dzieciom z problemami zdrowotnymi, a budynek szkolny  przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

onas30onas46onas47

Sprzyjamy też integracji środowiska lokalnego oraz współpracujemy z wieloma instytucjami i zakładami pracy z terenu miasta i okolic.

Lekcje kończą się najpóźniej o godz. 15.00, a świetlica jest czynna do godz. 16.00. W godzinach popołudniowych uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

onas41

Szkoła nasza jako pierwsza w kraju otrzymała w 1993 r. imię Mieczysława Smorawińskiego, generała Wojska Polskiego, zamordowanego w Katyniu, toteż szczególną wagę przywiązujemy do wychowania najmłodszych w duchu patriotyzmu i szacunku do historii.

onas37onas38onas39

Jesteśmy po to, aby przekazywać wiedzę, kształcić umiejętności, nauczyć, jak je stosować w sytuacjach typowych i problemowych, wychowywać w zgodzie z kodeksem etycznym. Rozbudzamy w uczniach pragnienie zdobywania wiedzy, poznawania świata i współpracy z ludźmi. Zapewniamy im bezpieczne i przyjazne  środowisko. Przygotowujemy różnorodną i atrakcyjną ofertę edukacyjną. Staramy się  wychowywać ludzi śmiałych, komunikatywnych, otwartych, umiejących korzystać z osiągnięć nauki i techniki. Dobrze przygotowanych  do podjęcia nauki na wyższym poziomie dydaktycznym. Gotowych do podejmowania wyzwań stawianych im przez współczesny świat.

Czym dysponujemy?

 • 21 sal  dydaktycznych – w tym 6 z tablicami interaktywnymi

onas48

 • 2 świetlice, w tym świetlica dla sześciolatków czynna w godz.7.30 – 16.00

onas25onas26onas27

 • świetlica profilaktyczno-wychowawcza
 • biblioteka i czytelnia z Internetowym Centrum Informacji  Multimedialnej

onas43onas44

 • sala gimnastyczna  i salka lustrzana
 • bezpośrednie połączenie z pływalnią

onas45

 • pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
 • 2 sale językowe
 • gabinet dyrektora i wicedyrektora
 • gabinet pedagoga
 • pokój nauczycielski
 • sekretariat
 • stołówka
 • kuchnia
 • gabinet pomocy przedlekarskiej
 • przestronne korytarze

onas42

 • zaplecze sanitarne
 • szatnie
 • dwa nowoczesne boiska sportowe z wypożyczalnią sprzętu

onas23onas24

 • plac zabaw z programu „Radosna Szkoła”

onas18

 • boisko szkolne z ławeczkami
 • dwa parkingi z miejscami dla rowerów

Co proponujemy naszym uczniom?

 • klasy dwujęzyczne: język angielski, język niemiecki

onas10

 • naukę  języka angielskiego od klasy pierwszej
 • naukę informatyki od klasy pierwszej
 • lekcje pływania w ramach wychowania fizycznego już od klasy pierwszej

onas7

 • klasy sportowe IV – VI ze specjalnością piłka siatkowa i lekkoatletyka
 • niezwykle bogatą ofertę  zajęć pozalekcyjnych: koło polonistyczne, koło języka angielskiego i języka niemieckiego, historyczne, informatyczne, przyrodnicze, matematyczne, kółko teatralne, kółka muzyczne, koło taneczne, koło plastyczne, klub europejski, koło regionalne oraz inne corocznie aktualizowane, zgodne z zainteresowaniami uczniów
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne
 • zajęcia wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programów unijnych
 • zajęcia z logopedą
 • wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V i VI
 • wycieczki, zielone szkoły
 • festyny, dyskoteki oraz inne imprezy uwzględnione w kalendarzu imprez szkolnych

Zapewniamy opiekę doświadczonej kadry nauczycielskiej o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych.

Szkoła jest także siedzibą Klubu Sportowego  „Maratończyk” specjalizującego się w lekkiej atletyce oraz Stowarzyszenia Świetlic Profilaktyczno – Wychowawczych „Azyl”.

< Dodane przez szkola_admin dnia 10 marca 2013 12:57 >