Godło
Kontakt
Sportowa 9,62-700 Turek
tel/fax (63) 278 43 60
e-mail sp4turek@gazeta.pl

Laboratoria Przyszłości

INFORMACJA O PROGRAMIE
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.
W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymują wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i  rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA WSPARCIE W WYSOKOŚCI: 192000 zł

W ramach programu zostało zakupione wyposażenie podstawowe, m.in.:

  • drukarka 3D z akcesoriami,
  • sprzęt do nagrań do nauki prezentacji swoich osiągnięć,
  • stacja lutownicza

oraz dodatkowo, m.in.:

  • zestawy narzędzi, zestawy do nauki o prądzie oraz inne wyposażenie do pracowni techniki,
  • pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej,
  • zestawy klocków LEGO
  • okulary GOGLE VR WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ.
< Dodane przez szkola dnia 14 września 2022 16:23 >