Godło
Kontakt
Sportowa 9,62-700 Turek
tel/fax (63) 278 43 60
e-mail sp4turek@gazeta.pl

Świetlica 

 

Motto świetlicy:
Świetlica to miejsce ciekawe, tutaj znajdziesz wiedzę i  zabawę”

 

Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 – 16.00.

Stołówka szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 – 13.15.

 

Wychowawcy świetlicy – Małgorzata Kociołek, Dorota Gaj, Aleksandra Bojnowska, Małgorzata Kornacka, Zbigniew Zieliński.

 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest: 

 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce,
 • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
 • zagospodarowanie uczniom czasu wolnego,
 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego,
 • wyrabianie nawyków samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie,
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości,
 • organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów,
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I– III.

Programy i projekty realizowane w świetlicy szkolnej:

 • „Program dla szkół”, w ramach którego uczniowie klas I – V otrzymują bezpłatnie:
  – mleko białe i produkty mleczne: jogurt naturalny, kefir, serek twarogowy,
  – owoce i warzywa. 

Zdalne zajęcia świetlicowe

 

GALERIA

swietlica7 swietlica8 swietlica9
swietlica10 swietlica11 swietlica12

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin świetlicy szkolnej

Wewnętrzny regulamin stołówki szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Upoważnienie do odbioru dziecka

< Dodane przez szkola_admin dnia 8 marca 2013 14:52 >