Godło
Kontakt
Sportowa 9,62-700 Turek
tel/fax (63) 278 43 60
e-mail sp4turek@gazeta.pl

OBSZAR VII

Pierwszy Dzień Wiosny na sportowo
Pierwszy Dzień Wiosny przypadł w tym roku w piątek 21 marca. Wiosnę powitaliśmy na sportowo przygotowując szereg zabaw sportowych oraz quizów i zagadek. Każda z klas otrzymała zadanie i tak np. klasy czwarte rozwiązywały rebusy, klasy piąte prezentowały miss wiosny na „sportowo”, natomiast klasy szóste wzięły udział w zawodach sportowych na wesoło. Wśród konkurencji znalazły się m.in. rzut piłeczka palantową do „żywego kosza”, celne trafienie piętą do bramki, oraz rzut ringiem na tyczkę trzymaną przez partnera. Najśmieszniejszą konkurencją okazała się tzw. Jaskółka (utrzymanie jak najdłużej pozycji jaskółki). Zwycięskie klasy nagrodzone zostały dyplomami. Wiosna na dobre w nas zagościła dodając nowej pozytywnej energii.

Aktywna przerwa ruchowa
Zadaniem nauczyciela promującego zdrowie jest stwarzanie warunków do zaspokajania potrzeb zdrowotnych i zdrowego stylu życia, jak również pomoc w zdobywaniu wiedzy o zdrowiu i czynnikach warunkujących je. Bardzo ważne w naszym życiu jest zachowanie jak najdłużej sprawności fizycznej i dlatego celowym staje się wdrażanie do systematyczności w jak najdłuższym uprawianiu i uczestniczeniu w różnych formach czynnego życia.
Jednym z przedsięwzięć realizowanych w naszej szkole w ramach Akcji Szkoła w Ruchu są „aktywne przerwy”. Uczennice klas VI samodzielnie opracowały krótkie układy taneczne, które prezentowały w każdą środę i czwartek podczas przerw międzylekcyjnych. Działanie to pozytywnie wpływało na podniesienie własnej samooceny uczniów oraz wiary we własne siły, że „każdy może tańczyć”. Dziewczęta wyniosły poczucie zadowolenia, że nauczyły kogoś czegoś nowego, nabrały nie tylko odwagi i pewności siebie, ale także przekonania, że to, co robią, ma jakiś sens, jakiś cel, że warto się potrudzić, by ten cel osiągnąć. „Aktywna przerwa” wyzwalała wśród uczniów pozytywne działania spontaniczne, poprawiała samopoczucie, a zarazem niosła radość, uśmiech i zadowolenie z nabytych umiejętności. Dawała także możliwość wyżycia się ruchowego w nie mniejszym stopniu niż niejedne zajęcia . Główny cel jaki przyświecał: dobra kondycja i zgrabna sylwetka spowodowały, że w dobie telewizji i komputerów oraz niewłaściwego odżywiania, siedzącego i stresującego trybu życia ruch stał się przyjemnością, a nie „złem koniecznym”.
W efekcie uczennice zdobyły umiejętność autoprezentacji, przełamały kompleksy i zahamowania, zaprezentowały swoje układy na forum szkoły.< Dodane przez szkola_admin dnia 28 marca 2014 18:39 >