Godło
Kontakt
Sportowa 9,62-700 Turek
tel/fax (63) 278 43 60
e-mail sp4turek@gazeta.pl

Program dla szkół

W ramach Ogólnopolskiego „Programu dla szkół” w II półroczu roku szkolnego 2022/2023 przeprowadzono szereg działań prozdrowotnych. Klasy I-III za...

Sukcesy sportowe naszych uczniów

Uczniowie SP 4 zostali uhonorowani stypendiami w ramach Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Turku. Gratulujemy kandydato...