Godło
Kontakt
Sportowa 9,62-700 Turek
tel/fax (63) 278 43 60
e-mail sp4turek@gazeta.pl

Od ziarenka do bochenka

W klasie 2b realizowany jest cykl zajęć ph. Praca ludzi w różnych zawodach. Kolejną okazją do zainteresowania dzieci w/w tematyką było omówienie za...

Laptopy dla uczniów naszej szkoły

W czwartek, 7 maja 2020 r. w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” grupa uczniów (17 dzieci kwalifikujących się do wypożyc...